• شنبه 3 آبان 99

 امیرحسین سلطانی

زمینه اربعین -(منم و یک اربعین،رنج دوری از تو)

18
?بند اول

منم و یک اربعین،رنج دوری از تو
منم و یک اربعین،دردِ بی تو بودن
منم و یک اربعین،سر تو روی نیزه
منم و یک اربعین،داغت ای بی کفن

خواهرت رسیده پاشو
پاشو من بگم تو بشنو

چهل روز تورو ندیدم
پاشو از سفر رسیدم

رسیدم اما ناتوون
رسیدم اما نیمه جون
رسیدم اما قدکمون
حسین


پاشو مظلوم،داداش حسین


?بند دوم

منم و یک اربعین،حرف از شام و کوفه
منم و یک اربعین،شرح از دسته بسته
منم و یک اربعین،ضرب تازیونه
منم و یک اربعین،پر و بال شکسته

خواهرت رسیده پاشو
پاشو من بگم تو بشنو

چهل روز تورو ندیدم
پاشو از سفر رسیدم

چی بگم از این اسارت
چی بگم من از جسارت

چی بگم خودت که دیدی
منو میزدن می دیدی 

منو میزد چه بی امون
تورو میزد با خیزرون
چی بگم قاصره زبون
حسین


پاشو مظلوم،داداش حسین


?بند سوم

منم و یک اربعین،هر روزش مصیبت
منم و یک اربعین،آه و اشک و حسرت
منم و یک اربعین،حرف از این جماعت
منم و یک اربعین،طعنه و حقارت

خواهرت رسیده پاشو
پاشو من بگم تو بشنو

چهل روز تورو ندیدم
پاشو از سفر رسیدم

چی بگم برات میدونی
داری از چشام میخونی

چی بگم من از خرابه
گفتنش واسم عذابه

نپُرس ازم از دخترت
جواب نداره خواهرت
آخه بُردن براش سرت
حسین


پاشو مظلوم،داداش حسین


  • شنبه
  • 26
  • مهر
  • 1399
  • ساعت
  • 17:28
  • نوشته شده توسط
  • Fatemeh Mahdinia

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران