• سه شنبه 11 آذر 99

 اسماعیل تقوایی

یا حسین_تقدیر نموده حکم وما محکومیم

68

یا حسین_تقدیر نموده حکم وما محکومیم

تقدیر نموده حکم و ما محکومیم
از دیده شش گوشه ی او محرومیم

یا رب سببی ساز زیارت برویم
ما شیفتگان آن شه مظلومیم

اسماعیل تقوایی

  • پنج شنبه
  • 22
  • آبان
  • 1399
  • ساعت
  • 5:49
  • نوشته شده توسط
  • اسماعیل تقوائی

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران