• چهارشنبه 4 خرداد 01


غدیر ، گل همیشه بهار-(گل همیشه بهارم غدیر آمده است‏ )

9159
4

گل همیشه بهارم غدیر آمده است‏
شراب کهنه ما در خم جهان باقى است

خداى گفت که � اکملت دینکم � ، آنک‏
نواى گرم نبى در رگ زمان باقى است

قسم بخون گل سرخ در بهار و خزان‏
ولایت على و آل ، جاودان باقى است

گل همیشه بهارم بیا که آیه عشق‏
بنام پاک تو در ذهن مردمان باقى است

" سید مصطفى موسوى گرمارودی "

  • سه شنبه
  • 10
  • آذر
  • 1388
  • ساعت
  • 20:9
  • نوشته شده توسط
  • سید محسن احمدزاده صفار

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران