• چهارشنبه 1 اردیبهشت 00


شور حضرت زهرا (س) -(جوونه من کجا داری میری یاره قد کمونه من )

10جوونه من 

کجا داری میری یاره قد کمونه من 
ببین التماس و از دو چشمه خونه من 
جوونه من 

بمون زهرا 

بری میشه ویرونه این اشیون زهرا 
بی تو من ندارم دیگه هم زبون زهرا
بمون زهرا

بمون زهرا
 
نزار فاصله بیا فته بینمون زهرا 
تو جوونی تو شدی چه قد کمون زهرا

بمون زهرا 

نداری نا

کاره خونه می کنی به زحمت ای زهرا 
معلومه همین روزا می افتی تو از پا 

ببین بانو

نمونده برای پهلوونه تو نیرو 
نمونده دیگه توونی توی این زانو

ببین بانو.

کبوده روت 

ورم کرده بد جوری عزیزه من بازوت 
نداری تو خواب دیگه از درده این پهلووت 

کبوده روت 

شکسته پر

دوباره بگو بخند تو زهرا با حیدر
نپوشون کبودیه چشاتو با معجر 

چه بد می زد

تورو وحشیونه پشت در نامرد می زد 
تو افتادی رو زمین و داشت لگد می زد
چه بد می زد 

نزن نامرد

نزن اخه داره می بینه حسن نامرد
دستت و بلند نکن به روی زن نامرد 

  • چهارشنبه
  • 18
  • فروردین
  • 1400
  • ساعت
  • 22:10
  • نوشته شده توسط
  • یوسف اکبری

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران