• چهارشنبه 4 خرداد 01


شهد عسل -(علی را در جهان مثلی ندیدم)

5354
6

علی را در جهان مثلی ندیدم

چو عشقش در جهان عشقی ندیدم

ولایش با بهای جان خریدم

چو شهد این عسل شهدی ندیدم

  • چهارشنبه
  • 11
  • آذر
  • 1388
  • ساعت
  • 16:13
  • نوشته شده توسط
  • مرتضی مقیدنیا

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران