• شنبه 2 مرداد 00


یا علی(ع) ویازهرا(س) _نور کوثر را ببین، مولای قنبر راببین

60

یا علی ویا زهرا
نورکوثر را ببین، مولای قنبر را ببین
در کنار فاطمه، خوشحال حیدر را ببین

از ازل بودست زهرا سهم شیر حق علی
زین جهت شادی بی مثل پیمبر راببین

اول ذیحجه باشد روز پیوند دو نور
امتزاج این دو نور پاک واطهر را ببین

جبرئيل آنجاست بهر عرض تبریک خدا
بهر عقد این دوگل، شادی داور را ببین

خطبه را خواند پیمبر بهر این عقد نکو
شادی بابا وشرم ناز دختر را ببین

وه چه زیبا باشد آنجا لحظه قالو بلی
بانگ تکبیر ملائک بین محضر را ببین

دست زهرا می دهد بابای او دست علی
در بهشت حق کنون شادی مادر را ببین

آمده از باغ جنت آن گل دست عروس
از ستاره بر سر او تاج وافسر را ببین

حاصل پیوند آنها عنچه هایی کوثریست
چشم دل کن باز گلهای معطر را ببین

مهر این پیوند در ظاهر بود قدری قلیل
لیک در آن گنجها از درّ و گوهر راببین

اسوه ای بر هر زن وشوهر بود این زندگی
درتمام روزگاران نیک مظهر را ببین

روز پیوند علی وفاطمه روزی نکوست
غرق شادی شیعه ی زهرا وحیدر راببین

شعر :اسماعیل تقوایی

  • دوشنبه
  • 21
  • تیر
  • 1400
  • ساعت
  • 18:34
  • نوشته شده توسط
  • اسماعیل تقوائی

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران