• شنبه 2 مرداد 00

 احمد پوریا

ولادت حضرت اباالفضل(ع) -(ای گل ام البنین - عباس)

21

ای گُــــل ام البنین  - عباس
سرور اهـــــل یقین  - عباس
پاســــدار پــــرچم قـــــران
حافظ دیــــن مُبیــن – عباس
حیدره بنذر – اُمَّته سرور
یا ابو فاضــل یاابو فاضلمظهر مهـــــرو وفـا گلدی
معدن جود و سخــا گلدی
غیرتین معناسیــــدور مولا 
ساقـی کــــرب بلا گلدی
کان احساسدی -  آدی عباسدی
یا ابو فاضل یاابو فاضلبو آقا عشــــق ولایتـدی
نوگل بـــاغ امـــــامتدی
سر مثلـــی قامتـــی رعنا
قاش گوزی ولله قیامتدی
حافظ قران –  ساقی طفلان
یا ابـــو فاضل  -   یاابو فاضلقارداشیـــــنه یار و یاوردی
شاه خیبــــر تک دلاوردی
آسمــــــانــــدا ماه نورانی
اهل بیتـــه زیب و زیوردی
ای آدی سقا  - غیرتی دریا
یا ابو فـــاضل   -  یــاابو فاضلقور خوسی یوخ فوج لشگردن
هیبتی چـــــوخ مالک اشتردن
یکّه تاز عـــــرصه ی  میـــدان
حافظ اولدی حقـــلی سنگردن
آدینه قربان – سرور ایران
یا ابو فاضل    - یاابو فاضلجنگیده چـــون شیر یزداندی
غیرتـــی دریـــای جوشاندی
ویردی دنیایـــه ادب درسین
ساقیدی امـــا لب عطشاندی
ای گل خلقت – معنی عزت
یا ابو فاضل      - یاابو فاضلبو گیجه جشــــن ولادتدی
بزم احســــان و عنـــایتدی
نوکر اولماق تــاج عزتدی
بیزلــــره ولله سعــــادتدی
ایت بیزه احسان -  ساقی عطشان
یا ابو فاضــــــل     -یــــاابو فاضلای گل بــــــاغ ولا عبــاس
عالمه مشگل گشــــا عباس
جشن میلادونــده (پویایه)
عیدیــانه قیـــل عطا عباس
فاطمی خصلت  -  ای علی صولت
یا ابــــو فاضل    -   یاابــــــــو فاضل

  • جمعه
  • 25
  • تیر
  • 1400
  • ساعت
  • 11:27
  • نوشته شده توسط
  • یوسف اکبری

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران