• شنبه 2 مرداد 00

 احمد پوریا

ولادت حضرت امام زمان(عج) -(آمده نور ولایت – آخرین ماه امامت)

17

آمـــــده نور ولایت – آخرین ماه امامت
غنچــه ی گلزار حیدر- شافع روز قیامت
نور چشـــم شیعیانی
نوگــــل باغ جنانی
هستیِ عالم تویی تو
نــور قلب شیعیانی2
یا اباصالح مدد4ای امیــــــد مستمندان –  یاورو یار ضعیفان
معنی جود و سخاوت –  دستگیر بی پناهان
شاه مظلومان کجایی
معنـــی قران کجایی
نور ایـزد ابر رحمت
حافظ ایمــان کجایی2
یا اباصالح مدد4ای سراپا عشق و احساس-عطر و بویت چون گل یاس
مَظهــــر مِهــر و وفایی – غِیــــرتِ تو همچو عباس
بر ابوالفضــــل نور عینــی
عشــــق شـــاه عالمینــی
بــر عَــــدو بـــی اعتنایی
در شجاعت چون حسینی2
یا اباصالح مدد4ترکیاولدی خُرم باغ جنت – سایه سالدی نور رحمت
مهــــدی آل محمد – گلـــــدی دنیایه ،بشارت
معنــــی آیـــــات قران
حق کلامی عین عــرفان
عشقه عزت ،عرشه زینت
آخرین معصوم یزدان2
یا اباصالح مدد4سن سن عالم افتخاری -  اهل عشقین تاجداری
فاطمه دلبنــــدی مولا – مــــرتضانین یادگاری
ای گـــــل اهل تَولّا
گوزلری مانند شهلا
آسمــــاندا ماه نَیــِّر
مسکنی عرش مُعلّا 2
یا اباصالح مدد4عسگریّه بیر گوزل پای – ویردی چون حَیِّ تبارک
نیمه ی شعبان گلوبــــدی – سسلیـــون بادا مبارک
یازدی (پوریا) شعری خندان
ای صـــفای بــــــــاغ ایمان
ویر بــــو جَمعه عیــــــدیانه 
کربــــلا ،ای جــــان جانان2
یا اباصالح مدد4

  • جمعه
  • 25
  • تیر
  • 1400
  • ساعت
  • 11:30
  • نوشته شده توسط
  • یوسف اکبری

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازید


حجم فایل 549.81 KB
تعداد بازپخش 0
تاریخ بارگذاری جمعه 25 تیر 1400 07:01

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران