• شنبه 2 مرداد 00

 احمد پوریا

ولادت امام زمان(عج) -(گلشن شد باغ امامت)

26

به سبک (سر زد خورشید ولایت)


گلشــن شد باغ امــامت
بشگــــفته یاس ولایت 
حافظ ایمان خوش آمد 
صاحب الزمان خوش امد 
شده مَه امشب تابان 
به شیعه آمد سلطان2
صلی علی محمد -  یابالحسن خوش آمد2


مرغ دلها پر زده سویش 
شده عالم مست ِزبویش
به فاطـــــمه دلبــر آمد
به شیعیــــــان رهبر آمد
جهان شـده گلسِتان
آمده شـــــاه خوبان
جنت شــده چراغان


صورتش خــورشید منور
غیرتش چـو غیرت حیدر 
پسر زهـــرا خــــوش امد 
ساقی دلهــــا خوش آمد 
عالــــم گــــدای راهش
فـــــدای روی مـــاهش
حسـرت به یک نگاهش
صلی علی محمد -  یابالحسن خوش آمد2


 ترکی


اولســــون دنیایه بشارت
گلدی اربـــــاب کرامت
عزیز پیغــــمبر گــــلدی 
بنــــد دل حیـــدر گلدی
خدای بـــــی مثــــل و تای 
ویروب بــــو مـــولا نی پای
صلی علی محمد -  یابالحسن خوش آمد2


گُل آچوبدور غنچه ی طاها
گوزون آیدین حضرت زهرا
ماه شب چارده گلــدی 
یوزی جمـــال الله گلدی 
آدینه جــــانلار قربان 
سسله بــو مولایه  جان
گلدی صــاحب الزمان
 صلی علی محمد -  یابالحسن خوش آمد2


هیبتینده چون شَهِ مردان
عزّتینده شــــاه شهیدان
مجتبا تک کان احساس 
غیرتی وار مثــــل عباس 
ولادتــــــــوندور مولا
 بایرامنوخ ایستر (پویا )
ویر بیــــزه کرب و بلا

  • جمعه
  • 25
  • تیر
  • 1400
  • ساعت
  • 11:33
  • نوشته شده توسط
  • یوسف اکبری

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران