• شنبه 2 مرداد 00

 احمد پوریا

ولادت امام حسین(ع) -(امام مه لقا گلوب - شهنشه کربلا گلوب)

23

امام مه لـــقا گــلوب     -    شهنشه کربـلا گلوب
اولـوب منوَّر ستاره لر   -     شیعیـــانه آقـا گلوب
شـــادو خُــــــرَّم اهل تولّا
سُونوبــــــدی جنَّت الاعلا
گوزی روشن حضرت زهرا
گُل خیرالنسا گلوب


شه خیبــر آتاسیدی  - حضرت زهرا آناسیدی
ختم پیمبر باباسیدی -  اهـــل تقـــوا آقاسیدی
عــــزت و ماه آسماندی
گـــل یکدانه ی جناندی
دینه عِزُّ و شرف قازاندی
گل خیرالنساء گلوب


آدی زینتــدی پرچمه  -   سمالره عرش اعظمه
عزیز شیر خدا حسین    - گل یکتــادی خاتمه
نوه ی پاک مصطفادی
پســــر خیـــره النسادی
آقامیــــــز شاه کربلادی
گل خیرالنساء گلوب


گوزی شهلا یوزی گوزل  - کمان ابروسی بی بدل
ماه شب چـــارده دی بــو  -  پــــرتـــو نور لم یزل
حرمـــــی جنت خـــدادی
آدی هـر دردیچون دوادی
دی مـــریضه بــاب شفادی
گل خیرالنساء گلوب


گل آچوب غنچه ی علی  -  اولوبدی به به کلام عشق
مست می حیِّ کــردگار  -  بیـــزه مولا امــام عشق
سومیـــــن نور کبریادور
پنجمین معصوم خدادور
گــــل گلزار نُـه سمادور
 گل خیرالنساء گلوب


شب میـلاد بــا صـــفا   -  عنایت ایت (احمده ) آقا
دیور اورکدن بو نوکرون - ویـــر برات کرب و بلا
گوزل آدون عـــزتیمیزدی
حرمون چــون جنتیمیزدی
کـــرب وبلا نعمتیمیـــزدی
گل خیرالنساء گلوب

  • جمعه
  • 25
  • تیر
  • 1400
  • ساعت
  • 11:40
  • نوشته شده توسط
  • یوسف اکبری

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران