• شنبه 2 مرداد 00


کوفه نیا؛ از آمدن صرفه نظر کن

48

کوفه نیا؛ از آمدن صرفه نظر کن
از این سفر آقای من صرفه نظر کن

از دست خود انگشترت را دربیاور
از خیرِ کهنه پیرهن صرفه نظر کن

دربارۂ سرنیزه های زهرآلود
با خواهرت حرفی نزن،صرفه نظر کن...

از کربلا از نینوا از قاضریه
از هر کجا غیر از وطن صرفه نظر کن

این تن بمیرد دخترانت را نیاور
دارند دستان بزن...صرفه نظر کن-

-از نامۂ بی غیرتِ خنجر فروشان
از مردم پیمان شکن صرفه نظر کن

از پیکرت چیزی نمی ماند! بیا از-
آوردنِ حتی کفن صرفه نظر کن

دیدم خریده حرمله(لع) تیر سه شعبه
جان رباب(س)از آمدن صرفه نظر کن!

  • سه شنبه
  • 29
  • تیر
  • 1400
  • ساعت
  • 15:24
  • نوشته شده توسط
  • مرضیه عاطفی

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران