• سه شنبه 27 مهر 00

 اسماعیل تقوایی

رباعی_امشب عزا بر پا بود درآسمان ودر زمین

84

امشب عزا بر پا شود، درآسمان ودر زمین
در خیمه ماتم بود، ام ابیها دل غمین
امشب صدای گریه زهرا(س) دوجا آید بگوش
هم قبر تاریک حسن، هم قبر ختم المرسلین

  • سه شنبه
  • 13
  • مهر
  • 1400
  • ساعت
  • 7:6
  • نوشته شده توسط
  • اسماعیل تقوائی

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران