• شنبه 13 آذر 00

 رضا آهی

رباعی زیبا تقدیم به مادر سادات حضرت زهرا(س)

118
2

دشمن بِدان جُدا من از این دَر نمیشوم

من نوکرِ کسی به جُز حیدر نمیشوم

تا روزِ انتقامُ نه تنها!! که بعد از آن

من بی خیال حُرمَتِ مادر نمیشوم

  • سه شنبه
  • 25
  • آبان
  • 1400
  • ساعت
  • 9:55
  • نوشته شده توسط
  • رضا آهی

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران