• جمعه 1 بهمن 00

 اسماعیل تقوایی

شب فراق_امشب

136

امشب علی در سوگ زهرا بیقرارست
دنیای بی زهرای او، تاریک وتار است

امشب زدنیا رفته ناموس الهی
عرش خدایی زین مصیبت داغدار است

بانوی خانه مرغ روحش پر کشیده
بی فاطمه خانه به درد وغم دچار است

زهرا وتغسیل وکفن، دفن شبانه
ام ابیها سوی بابا رهسپار است

امشب علی بار گران بر دوش دارد
تابوت زهرا را روان سوی مزار است

امشب علی ماندست ویک بغض گلوگیر
او فکر فرداهای خود در هجر یار است

امشب شب شام غریبان بهر مولاست
قلب علی وکودکانش در فشار است

شعر:اسماعیل تقوایی

  • جمعه
  • 17
  • دی
  • 1400
  • ساعت
  • 0:11
  • نوشته شده توسط
  • اسماعیل تقوائی

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران