• سه شنبه 14 تیر 01


سفر کردند و پیدا شد چه ناپیدایِ بسیاری

155

سفر کردند و پیدا شد چه ناپیدایِ بسیاری
عجین شد واژهٔ ایثار با معنایِ بسیاری

بخوان آیاتی از «إنّا فتَحنا» را به خطّ خون
که از تفسیر آن جاری شود دریایِ بسیاری

نمایان شد شجاعت بیشتر با فتح خرمشهر
همان فتحی که با خود داشت برکت هایِ بسیاری

تناور کرد سرو استقامت را، نشست این باغ
به داغِ لاله های عاشق و زیبایِ بسیاری

شنیدم کودکانی با یتیمی خون دل خوردند
شنیدم کم شدند از خانه ها بابایِ بسیاری

چه مادرها که دق کردند در آغوش ِ قاب عکس
چه همسرها که جان کندند با رؤیایِ بسیاری

اگر چه خون دل خوردند اما عشق می‌کردند
از آن سرما که شد سرشار از گرمایِ بسیاری

خدا آزاد کرد از پنجه هایِ رنج ایران را
جواب صبر شد روحیهٔ بالایِ بسیاری

خیانت کرد دشمن بر وطن اما خدا را شکر
به دست ضربهٔ کاری قلم شد پایِ بسیاری

پُر است از شیرهای در کمین هر گوشه از این خاک
هنوز ایرانمان دارد «جهان آرا»یِ بسیاری!

  • دوشنبه
  • 2
  • خرداد
  • 1401
  • ساعت
  • 17:13
  • نوشته شده توسط
  • 09127324206

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران