• یکشنبه 7 خرداد 02

 اسماعیل تقوایی

سرود میلاد حضرت معصومه _مدینه غرق شادی، ندا داده منادی

158

سرود میلاد حضرت معصومه

مدینه غرق شادی
ندا داده منادی
الا ای اهل عالم
رسیده وقت شادی

خدا کرده عطا امشب به بانو نجمه دختر
کند شکر خداوندش مولا موسی بن جعفر

سلام ا..... سلام ا.... علی معصومه بانو2
________________________________
بود دخت امامت
برای خانه برکت
گل خوشبوی هستی
تماما لطف ونعمت

رضا دارد گل خنده به لبها بهر خواهر
دلش در بند او باشد همیشه این برادر
سلام ا....
______________________________________
بود فاطمه نامش
چو او باشد مرامش
بود کنز حیا و
کلام حق کلامش

بود معصومه وعصمت در او مآوا گرفته
تمام خصلت زهرا(س) درونش جا گرفته
سلام ا.....
____________________________________
چه آغاز نکویی
مه ذیقعده دارد
به روز اول آن
به ما رحمت ببارد

خوشا در روز میلادش حریمش را ببینیم
ز گلزار کریمه ما گل شادی بجینیم
سلام ا....

شعر:اسماعیل تقوایی

  • یکشنبه
  • 31
  • اردیبهشت
  • 1402
  • ساعت
  • 16:40
  • نوشته شده توسط
  • اسماعیل تقوائی

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازید


حجم فایل 1.03 MB
تعداد بازپخش 19
تاریخ بارگذاری یکشنبه 31 اردیبهشت 1402 12:11

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران