• سه شنبه 1 خرداد 03


آرزوی کربلا -(من به شوق کربلات میسوزم)

107

من به شوق کربلات میسوزم
درمیان روضه هات  میشوزم
از غم و غصه ی تو آقا جون
تو ی خیمه ی عزات میسوزم
سالهاست که باخودم درگیرم
من با عکس کربلات میسوزم
خودم اینجاو دلم سوی حرم
باحالوهوای نوکرات میسوزم
من که عمریه به تو  پایبندم
بادیدن یه نیم نگات میسوزم
دلم مثل کبوتر به دور گنبدت
 مثل خود کبوترات میسوزم
حرم تو آقاعجب صفایی دارد
من زغم خاطره هات میسوزم
قسم به نام تو که شکی نیست
درصف سینه زنات میسوزم

  • یکشنبه
  • 19
  • شهریور
  • 1402
  • ساعت
  • 14:5
  • نوشته شده توسط
  • یوسف اکبری

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران