• دوشنبه 1 مرداد 03


اربعین -(میوزد عطری ز سمت حرمت)

159

میوزد عطری ز سمت حرمت
بوی شش گوشه تو مستم کرد
همه رفتند ولی من جا ماندم
به خدا دوری راه خستم کرد
_____________________________________

قصه و غم تو دلم روییده
از حرم دورمو باز بی تابم
رفیقم گفت که ان شاالله
هفته ی بعد حرم اربابم
_____________________________________

ناله واشک شده کار هرشبم
آقا این نوکرتون جا مونده
همه رفتند ولی این بیچاره
توی تنهایی ها تنها مونده
_____________________________________

دستمو بگیر حسین کاری کن
من در مانده رو هم یاری کن
همه گفتند که دگر دیر شده
بشین از بخت بدت زاری کن

  • یکشنبه
  • 19
  • شهریور
  • 1402
  • ساعت
  • 14:8
  • نوشته شده توسط
  • یوسف اکبری

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران