• سه شنبه 4 مهر 02


بحر طویل شب های قدر -(خداوند تبارک و تعالی)

20

☑️بند اول
خداوند تبارک و تعالی
که قسم میدهمت بر نبی خاتم و آن شاه معظم
به آن قبله ی عالم ، که چنین سوزم و نالم
به قرآن و به آن معجزه ی احمد مختار
همان عبد امینت
همان سید طاهای زمانت و زمینت
تو بخشا همه ی معصیت و جرم و گناهان همه اهل عزا را

(((الهی به محمد ، الهی به محمد ، الهی العفو ، الهی العفو)))

☑️بند دوم
الهی قسمت میدهم آخر به شه انس و ملک
صاحب اسرار فلک    حیدر کرار
همان نور جلی    یار نبی   فاتح پیکار
همان شاه ولا نامش علی مرتضی عبد صدیقت
الهی قسمت میدهم آخر به همان یار علی حضرت زهرا
ملقب شده بر طاهره و مرضیه و راضیه و ام ابیها
تو بخشا همه ی معصیت و جرم گناهان همه اهل عزا را

(((الهی به علی ، الهی به علی ، الهی العفو ، الهی العفو)))

☑️بند سوم
الهی قسمت میدهم آخر به امام حسن آن میر توانا
به آن والی دانا
که شد از زهر جفا خون جگر آن رهبر و مولا
قسم میدهم آخر به حسین بن علی سید و سالار شهیدان
که شده مست نگاهش همه شاهان و امیران
قسم میدهمت بر سر مذبوح همان سید مظلوم
تو بخشا همه ی معصیت و جرم گناهان همه اهل عزا را

(((الهی به حسین ، الهی به حسین ، الهی العفو ، الهی العفو)))

☑️بند چهارم
الهی قسمت میدهم آخر به عبادات و نماز علی آن سید سجاد
به آن زاهد و عابد

قسم میدهم آخر به همان بنده ی طاهر
ملقب شده بر حضرت باقر

و قسم میدهمت بر دل خون دیده ی صادق
همان راز حقائق
همان خصم منافق که ز جور و ستم و ظلم و جفا گشت
دل زار و حزینش هدف خدعه دشمن

تو بخشا همه ی معصیت و جرم و گناهان همه اهل عزا را

(((الهی به رقیه ، الهی به رقیه ، الهی العفو ، الهی العفو)))

☑️بند پنجم

بار الها به تن خسته و درمانده ی کاظم ، 
همان نور منور ، همان صبر مکرر
که به زندان بلا گشت گرفتار
همان میر گهر بار ، همان سیدالابرار

الهی به رضا آن که خراسان شده خرم ز حضورش
همان ضامن آهو که بود بحر شفا ذره ی نورش

الهی به تقی مظهر تقوا و شرف آنکه رهش راه نجابت شد و خود مایه ی رحمت

الهی به نقی عزت و جاه و شرف شرع نبی
سبط رسول مدنی ، حافظ قرآن
همان اختر پر نور ولایت ، ثمر نخل سعادت

بار الها قسمت میدهم آخر به امام حسن عسکری و {مهدی} موعود
به داغ دل آن شاه معظم
رسان خاتم زنجیر ولا را
همان منتقم خون خدا را
تو بخشا همه ی معصیت و جرم و گناهان همه اهل عزا را

(((الهی به اباالفضل ، الهی به اباالفضل ، الهی العفو ، الهی العفو)))

  • جمعه
  • 24
  • شهریور
  • 1402
  • ساعت
  • 23:58
  • نوشته شده توسط
  • یوسف اکبری

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازید


حجم فایل 178.06 KB
تعداد بازپخش 0
تاریخ بارگذاری جمعه 24 شهریور 1402 19:29

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران