اشعار حسن ثابت جو

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 سبک 9 ـ سرود / شور واحد ـ بانو -(شبِ نوره، شبِ بانوی مهتابه) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت زینب (س)
حسن ثابت جو
364
+2
2 غزل ولادت حضرت زینب(س) -(بر لبش غنچه ی نجواست خدا می داند) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت زینب (س)
حسن ثابت جو
365
3 غزل ولادت حضرت زینب(س) -(نوه ی حضرتِ پیغمبری آمد، زینب) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت زینب (س)
حسن ثابت جو
278
4 غزل ولادت حضرت زینب(س) -(نوه ی حضرتِ پیغمبری آمد، زینب) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت زینب (س)
حسن ثابت جو
680
+2
5 دوبیتی ویژه ولادت حضرت زینب(س) -(بر خطبه و بر بیانِ زینب صلوات) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت زینب (س)
حسن ثابت جو
359
+2
6 دوبیتی ویژه ولادت حضرت زینب(س) -(نوه ی احمدِ مختار خوش آمد زینب) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت زینب (س)
حسن ثابت جو
353
7 دوبیتی ویژه ولادت حضرت زینب(س) -(مژده بادا گوهر ناب به دنیا آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت زینب (س)
حسن ثابت جو
241
8 سبک 5 ـ ذکر / شور واحد ـ مزار -(به یادِ قبرِ مخفی به یادِ قبرِ خاکی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
حسن ثابت جو
383
+1
9 سبک 4 ـ ذکر / شور واحد ـ غربت -(غم و غربت حال و هوایش ناله می ریزد از صدایش) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
حسن ثابت جو
279
+2
10 سبک 3 ـ ذکر / ثلاث سنتی ـ وصال -(بين ره مانده‌ام در خيالت رضا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
حسن ثابت جو
321
+1
11 سبک 2 ـ ذکر / شور واحد ـ جدایی -(مُردم از اين جدايي رضای من کجایی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
حسن ثابت جو
263
+2
12 سبک 1 ـ ذکر / واحد سنگین ـ آرزو -(آرزويم آمدن بود سوي كويت اي برادر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
حسن ثابت جو
335
+1
13 ترکیب بند وفات حضرت فاطمه معصومه(س) -(روی قبرم بنویسید که خواهر یعنی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
حسن ثابت جو
452
+2
14 مثنوی سلام ـ وفات حضرت فاطمه معصومه(س) -(السلام اي افتخارِ شهرِ قم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
حسن ثابت جو
277
15 ترکیب بند وفات حضرت فاطمه معصومه(س) -(روی قبرم بنویسید که خواهر یعنی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
حسن ثابت جو
375
+1
16 مثنوی ویژه وفات حضرت فاطمه معصومه(س) -(عمه‌ی سادات هزاران سلام) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
حسن ثابت جو
277
17 مثنوی ویژه وفات حضرت فاطمه معصومه(س) -(امشب اين دل گشته بينِ سينه گم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
حسن ثابت جو
337
18 دوبیتی وفات حضرت فاطمه معصومه(س) -(تو دوای من و این جامِ دوا را چه کنم؟) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
حسن ثابت جو
269
19 دوبیتی وفات حضرت فاطمه معصومه(س) -(دلش با غصه مهمان است، بانو!) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات شهادت گونه حضرت رسول الله
حسن ثابت جو
328
20 دوبیتی وفات حضرت فاطمه معصومه(س) -(زمانی که ز رفتن دیده بستی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
حسن ثابت جو
370
+1
21 دوبیتی وفات حضرت فاطمه معصومه(س) -(تو فاطمه حامیِ ولایت هستی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
حسن ثابت جو
211
22 دوبیتی وفات حضرت فاطمه معصومه(س) -(پیچید به قم نغمه ی عطرِ صلواتت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
حسن ثابت جو
207
23 دوبیتی وفات حضرت فاطمه معصومه(س) -(شب هجران تو حق است پریشان بودن) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
حسن ثابت جو
194
24 دوبیتی وفات حضرت فاطمه معصومه(س) -(می سوخت ز تب ذکر لبش مولا بود) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
حسن ثابت جو
234
25 دوبیتی وفات حضرت فاطمه معصومه(س) -(ما بی حرمِ تو خون دل می خوردیم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
حسن ثابت جو
928
26 سبک 5 ـ سرود / شور ـ شیعه -(همه عالم مي‌دونند یه شیعه ی مادری ام) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن عسکری (ع)
حسن ثابت جو
328
27 سبک 4 ـ سرود / شور ـ حرم -(شده امشب مدینه مستِ جامِ شبانه) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن عسکری (ع)
حسن ثابت جو
234
28 سبک 3 ـ سرود / واحد ـ حجت -(شکر خدا که آمده حجتِ حقِ دیگری) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن عسکری (ع)
حسن ثابت جو
297
29 سبک 2ـ سرود / شور واحد ـ ضیافت -(شبِ عهده، شبِ ضیافته عشقه) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن عسکری (ع)
حسن ثابت جو
256
30 سبک 1 ـ سرود / شور واحد ـ عاشق -(دلا غزلخون، عاشق و مجنون) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن عسکری (ع)
حسن ثابت جو
289
+1
31 غزل ولادت حضرت امام حسن عسکری(ع) -(تو امیرِ لشکرِ جود و سخایی یا حسن) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن عسکری (ع)
حسن ثابت جو
233
32 مسمط ولادت حضرت امام حسن عسکری(ع) -(بوی عطرِ عشق و شیدایی رسید) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن عسکری (ع)
حسن ثابت جو
179
33 ترجیع بند ولادت حضرت امام حسن عسکری(ع) -(ساقيا فصل ساغري آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن عسکری (ع)
حسن ثابت جو
207
34 دوبیتی ولادت حضرت امام حسن عسکری(ع) -(عالم شده شاد از برکاتش امشب) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن عسکری (ع)
حسن ثابت جو
225
35 دوبیتی ولادت حضرت امام حسن عسکری(ع) -(هادی به بغل یار و حبیبی دارد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن عسکری (ع)
حسن ثابت جو
201
36 دوبیتی ولادت حضرت امام حسن عسکری(ع) -(شبِ عید است و شبِ جشن و سرور و نغمات) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن عسکری (ع)
حسن ثابت جو
212
37 دوبیتی ولادت حضرت امام حسن عسکری(ع) -(عشقِ ابدی و ازلی آمده است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن عسکری (ع)
حسن ثابت جو
174
38 دوبیتی ولادت حضرت امام حسن عسکری(ع) -(امشب شبِ میلاد شهِ ذوالمِنن ست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن عسکری (ع)
حسن ثابت جو
331
39 دوبیتی ولادت حضرت امام حسن عسکری(ع) -(امشب سرودِ بزمِ کریمان خوش آمدست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن عسکری (ع)
حسن ثابت جو
196
40 سبک 3 ـ سرود / شور ـ زیارت -(دلم مي‌خواست كه امشب و مدينه مهمونش بودم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
حسن ثابت جو
218
41 سبک 2 ـ سرود / واحد ـ آیینه -(آيینه و شمعدون، گل و گلاب دون) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
حسن ثابت جو
223
42 سبک 1 ـ سرود / شور واحد ـ بهار -(شبِ میلادِ بهاره، شبِ عشقه، شبِ یاره) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
حسن ثابت جو
242
43 شعر ولادت حضرت امام جعفر صادق(ع) -(شبِ مهمانیِ یاس و شقايق) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
حسن ثابت جو
203
44 شعر ولادت حضرت امام جعفر صادق(ع) -(دلا امشب سبو را پر ز مي كن) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
حسن ثابت جو
196
45 دوبیتی ولادت حضرت امام جعفر صادق(ع) -(امروز که عمرِ دشمنان کوتاه ست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
حسن ثابت جو
201
46 دوبیتی ولادت حضرت امام جعفر صادق(ع) -(لطفِ یزدان همچو باران رو به صحرا آمده) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
حسن ثابت جو
183
47 دوبیتی میلاد حضرت امام صادق(ع) -(امشب که به دست ما خدا داده برات) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
حسن ثابت جو
345
48 دوبیتی میلاد حضرت امام صادق(ع) -(ای حجت و نورِ حیّ و سرمد! صادق) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
حسن ثابت جو
231
49 دوبیتی میلاد حضرت امام صادق(ع) -(معشوق، برای دل، قرار آورده) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
حسن ثابت جو
265
+1
50 دوبیتی میلاد حضرت امام صادق(ع) -(رهبر و مالکِ دیبای تشیّع آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
حسن ثابت جو
214
راهنمای علائم موجود در فهرست:
عدد کنار این علامت نشانگر تعداد کاربرانی ست که این مطلب را پسندیده و به دفترچه شعر خود افزوده اند
عدد کنار این علائم نشانگر میزان محبوبیت شعر یا سبک از نظر کاربران می باشد
اشعار ویژه در سایت برای کاربران قابل دسترس نیست و فقط از طریق خرید اپلیکیشن مورد نظر این اشعار در داخل اپلیکیشن اندرویدی قابل رویت خواهند بود
این علامت نشانگر تعداد کلیک یا بازدید این مطلب توسط کاربران در سایت یا اپلیکیشن می باشد