• دوشنبه 3 اردیبهشت 97

مثل قديم

1778

مثل قديم

جارو بدست مي شوي و كار مي كني

داري براي خانه غذا بار مي كني

شكر خدا كه پا شده اي راه مي روي

مثل قديم با همه رفتار مي كني

 


فضه براي تو اينجاست فاطمه

تقسيم كار با تن بيمار مي كني

لبخند مي زني دلم آرام تر شود

يا سقف خانه بر سرم آوار مي كني

وقتي سوال مي كنم امروز بهتري

جارو بدست مي شوي و كار مي كني

حسين رستمي

  • دوشنبه
  • 29
  • فرودین
  • 1390
  • ساعت
  • 11:54
  • نوشته شده توسط
  • مهدی نعمت نژاد

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران