آموزش جامع عتبات عالیات
خرید به صورت دانلودی و پستی
توضیحات تکمیلی
آموزش گام به گام صداسازی
خرید به صورت دانلودی و پستی
توضیحات تکمیلی
دوره آموزش صداسازی استاد عبدالرحیم ایزدی
خرید به صورت دانلودی و پستی
توضیحات تکمیلی
دوره آموزش  صداسازی پیشرفته
خرید به صورت دانلودی و پستی
توضیحات تکمیلی
دوره آموزش مداحی
خرید به صورت دانلودی و پستی
توضیحات تکمیلی
وبینار فن بیان در مداحی + 10 روز پشتیبانی
خرید به صورت دانلودی و پستی
توضیحات تکمیلی
وبینار صداسازی ویژه مداحان
خرید به صورت دانلودی و پستی
توضیحات تکمیلی
آموزش سینه زنی و زنجیرزنی
خرید به صورت دانلودی و پستی
توضیحات تکمیلی
دوره مقدماتی آموزش فن بیان و سخنوری ویژه مداحان
خرید به صورت دانلودی و پستی
توضیحات تکمیلی
دوره آموزش دعای ندبه
خرید به صورت دانلودی و پستی
توضیحات تکمیلی
دوره آموزش دعای توسل
خرید به صورت دانلودی و پستی
توضیحات تکمیلی
دوره آموزش دعای کمیل
خرید به صورت دانلودی و پستی
توضیحات تکمیلی
دوره آموزش زیارت عاشورا
خرید به صورت دانلودی و پستی
توضیحات تکمیلی
سمینار اجرای حرفه ای (1)
خرید به صورت دانلودی و پستی
توضیحات تکمیلی