• شنبه 9 مهر 01


شور امام حسین(ع) -( اشک چشماي تو روضه ي تو قیمت داره )

1562
3

حتي اندازه ي بالِ مگس هر کس داره
اشک چشماي تو روضه ي تو قیمت داره
هرکسي شفا گرفته باشه پاي روضت
من یقین دارم سیاهي تو حُرمت داره

مادرت خواسته بیام که دعوتم
پس نظر شده که غرق رحمتم
تو ببخش با نَدونم کاري آقا
میدونم همش برا تو زحمتم

بیاو بخر ازم تو نوکريم
آقا بسمه دیگه دربه دريم
منو کي برا زیارت میبريم


     اي شه کربوبلا،تویي شاه با وفا

من به اِذن مادرت پیرن سیاه پوشیدم
من برا مُحرمت خیلي آقا رنجیدم
حتي هر شب توي هئیت یاده
لب خشک علي اصغر آقا آب نوشیدم

میسوزم همش آقا پا روضه هات
باز دلم تنگه برا پائین پات
رومو این دفه زمین نزن حسین
برات کربوبلام گیره نگات

میبیني تو اشک چشماي ترم
آخه من بجز شما کیو دارم
بیا دست هم بکش روي سرم


        اي شه کربوبلا،تویي شاه با وفا

عباس شعرباف

 

 

www.emam8.com دانلود سبک

  • پنج شنبه
  • 6
  • مهر
  • 1396
  • ساعت
  • 9:15
  • نوشته شده توسط
  • ایدافیض

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران