• چهارشنبه 1 اسفند 97

 محمدرضا سروری

متن و سبک نوحه حضرت عباس -(منم علمدار حسین عباس شیر کربلا)

7324
14

منم علمدار حسین

منم علمدار حسین   عباس شیر کربلا
امیر پیکار حسین  عباس شیر کربلا
به دل خریدار حسین  عباس شیر کربلا
امین دربار حسین   عباس شیر کربلا
******
(من علمدار حسینم ، به حسین می نازم)
جان و سر در ره ایمان حسین می بازم
مرد میدان نبردم به هواخواهی او
حمزه آسا به صف خصم حسین می تازم
 
عَبدِودها همه در صحنة به خاک اندازم
پرچم لشکر دین با دل و جان افرازم
ذوالفقار علوی در کفِ با همتِ من
یک تنه کار دوتا لشکر دون می سازم
 
تو علمدار منی عباسم     همه جا یار منی عباسم
مالک اشتر میدان بلا     مرد پیکار منی عباسم
 
منم علمدار حسین   عباس شیر کربلا
******
شیر میدان نبرد ، آینة کرارم
مانده در خاطرة جنگ جَمَل پیکارم
آسمان دل من ، شوق علمداری اوست
با شجاعت علم سرخ حسین بردارم
 
در سپاه ظفر خون خدا ، سقایم
خادم آل محمد ، پسر زهرایم
مشک یک دوش و علم دوش دگر ، مسرورم
در اطاعت ز امامم به سوی دریایم
 
هم حقیقت طلب و حق جویی     یل نام آور این اردویی
هم برای دل طفلان حرم     بهترین یارِ غم و عمویی
 
منم علمدار حسین   عباس شیر کربلا
******
من مبارزطلبم ، کس نکند تسخیرم
لشکری را به ستوه آورم از شمشیرم
تن به تن کوفه ندارد هوس جنگیدن
لرزه بر پیکر دشمن فکند تکبیرم
 
من که با قلب و زبانم به حسین همرنگم
دست ردّم به امان نامه شده آهنگم
تا نم آخر خونی که به رگ های من است
با یزیدان ستم پیشه فقط می جنگم
 
یل میدان منی عباسم     سر پیمان منی عباسم
نه برادر و نه یاری تنها     قالب جان منی عباسم
 
منم علمدار حسین   عباس شیر کربلا
******
من که در راه خدا جام بلا می نوشم
تا به دست آوری عزت دین می کوشم
ای به قربان تو بادا تن ناقابل من
جامة سرخ شهادت به رهت می پوشم
 
من که بر عشق حسین و ره او می مانم
با نوای دل خود شعر ولا می خوانم
غیرت و سروری و عزت من هدیه به توست
قدر این عشق خداداد حسین می دانم
 
تو که بر راه خدا می مانی     هیبت عشق حسین می خوانی
مأمن خیل عزاداران باش     اجر این سینه زنان می دانی
 
منم علمدار حسین   عباس شیر کربلا
******

  • چهارشنبه
  • 10
  • مرداد
  • 1397
  • ساعت
  • 6:34
  • نوشته شده توسط
  • محمدرضا سروری
حجم فایل 7.91 MB
تعداد بازپخش 1246
تاریخ بارگذاری چهارشنبه 10 مرداد 1397 13:24
عنوان : نوحه منم علمدار حسین با نوای کربلایی محمد حداد سال 96

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران