• جمعه 8 مرداد 00

 محمود ژولیده

نوحه روز عاشورا و، وداع -(پیام عاشورای من چنین است)

581
1

پیام عاشورای من چنین است
اطاعتم اصل و اساس دین است
هرکه با ولایت       می شود هدایت
سرباز نهضت حسین است
یار امام عالمین است
مظلوم حسینم ...
از زبان حضرت زینب:
ای خامس آل عبا حسین جان
تو میروی یا مجتبی به میدان
تویی مصطفایم       تویی مرتضایم
ای همۀ آل پیمبر
مرو ز دستم جان خواهر
مظلوم حسینم ...
با رفتنت برادرِ غریبم
جان می بری از پیکرم حبیبم
کمی آهسته تر        ای به زهرا ثمر
صبری که آیم روبرویت
بوسه زنم زیر گلویت
مظلوم حسینم ...
دو بیتی (وداع از حرم):
 الهی ماتم دلبر نگیرم   
دل از دیدار رویت برنگیرم
الهی سایۀ تو کم نگردد    
الهی بوسه از حنجر نگیرم
 

  • چهارشنبه
  • 7
  • شهریور
  • 1397
  • ساعت
  • 21:36
  • نوشته شده توسط
  • ابوالفضل عابدی پور

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران