• جمعه 8 مرداد 00

 محمدرضا سروری

نه دستی و نه مشک -(من که نه دستی و نه مشک ، نه علم دارم)

2462
5

نه دستی و نه مشک

من که نه دستی و نه مشک ، نه علم دارم
امان ز بی دستی فغان ز بی آبی
 
من که نشسته نیزه بر ، چشم خونبارم
امان ز بی دستی ، فغان ز بی آبی
******
فتاده ام روی زمین با تنی بی دست
چه ظالمانه نیزه بر دیده ام بنشست
سرم به ضربت عمود از وسط بشکست
 
من که نمانده طاقتی ، بر تن زارم
امان ز بی دستی ، امان ز بی آبی
 
من که نه دستی و نه مشک ، نه علم دارم
امان ز بی دستی فغان ز بی آبی
******
به آسمان دیده ام ، ابر خون بارید
به پاره های مشک من ، دست بگذارید
برای دوش خسته ام ، پرچمی آرید
 
من که در این دیار خون ، بی کس و یارم
امان ز بی دستی ، فغان ز بی آبی
 
من که نه دستی و نه مشک ، نه علم دارم
امان ز بی دستی فغان ز بی آبی
******
بدون مشک آب خود ، تا حرم هرگز
دوباره تشنه دیدن ، خواهرم هرگز
عطش شنیدن از گل ، حیدرم هرگز
 
من که خجولم از همه ، اهل دربارم
امان ز بی دستی ، فغان ز بی آبی
 
من که نه دستی و نه مشک ، نه علم دارم
امان ز بی دستی فغان ز بی آبی
******
به پاره های مشک آب ، دیده می دوزم
ز داغ بی علم شدن ، سینه می سوزم
مثال شام تیره ای ، گشته امروزم
 
مرا ز پا فکنده این ، زخم بسیارم
امان ز بی دستی ، فغان ز بی آبی
 
من که نه دستی و نه مشک ، نه علم دارم
امان ز بی دستی فغان ز بی آبی
******
اگر نشد ادا کنم ، وعده آب را
ز تشنگی رها کنم ، طفل بی تاب را
به آب دجله تر کنم ، کام ارباب را
 
مرا شکست وعده ام ، داده آزارم
امان ز بی دستی ، فغان ز بی آبی
 
من که نه دستی و نه مشک ، نه علم دارم
امان ز بی دستی فغان ز بی آبی
******
بگو به آل فاطمه ، یادتان بودم
درون آب علقمه ، یادتان بودم
میان جنگ و همهمه ، یادتان بودم
 
یاد صغیران حرم ، کرده افگارم
امان ز بی دستی ، امان ز بی آبی
 
من که نه دستی و نه مشک ، نه علم دارم
امان ز بی دستی فغان ز بی آبی
******
اگر میان خاک و خون ، غرق دردم من
دهان تشنه را ولی ، تر نکردم من
به سوی خیمه ها دگر ، بر نگردم من
 
من از سکینه و علی ها شرمسارم
امان ز بی دستی ، امان ز بی آبی
 
من که نه دستی و نه مشک ، نه علم دارم
امان ز بی دستی فغان ز بی آبی
******
نوای سروری شده ، یا ابوفاضل
نشانده مهر ساقی تشنه را در دل
خدا کند که لطف او ، را شود شامل
 
دو دیده بر شفاعتش ، نزد حق دارم
امان ز بی دستی ، فغان ز بی آبی
 
من که نه دستی و نه مشک ، نه علم دارم
امان ز بی دستی فغان ز بی آبی
******

  • یکشنبه
  • 18
  • شهریور
  • 1397
  • ساعت
  • 14:6
  • نوشته شده توسط
  • سجاد

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازید


حجم فایل 3.82 MB
تعداد بازپخش 324
تاریخ بارگذاری یکشنبه 18 شهریور 1397 14:01

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران