• یکشنبه 17 فروردین 99


مدح و میلادیه حضرت امام رضا علیه السلام -(ای نور خدا ماه هدی مظهر داور )

67

ای نور خدا ماه هدی مظهر داور 
سلطان جهان کهف امان شاه مظفّر 
از کعبه تو عرش مجید است منوّر 
جبریل امین تاج غلامی تو برسر 
شد پاس درت فخر ملائک همه یکسر 
هم رشک جنان روضه تو ای مَه انور 
ربّ ارنی گو به خدا موسی عِمران 
اندر هوس جلوات ای ماه بدخشان 
آئی به تجلّی اگر ای مهر درخشان 
فانی شده در کوی تو ای مظهر سبحان 
شد پاس درت فخر ملائک همه یکسر 
هم رشک جنان روضه تو ای مَه انور 
آثار حق از عین تو بینیم سراپا 
اسرار وی از نطق تو گردیده هویدا 
انوار وی از وجه تو شد ظاهر وپیدا 
آیات وی از دست تو همچون ید و بیضا 
شد پاس درت فخر ملائک همه یکسر 
هم رشک جنان روضه تو ای مَه انور 
مدح تو سزد زآنکه چه نقش تو عیان کرد 
وصفت کند آن کو به تو اسرار نهان کرد 
بشناخته ات آنکه چه صنعی تو توان کرد 
جز او که توان مدح تو را حق بیان کرد 
شدپاس درت فخرملائک همه یکسر 
هم رشک جنان روضه تو ای مه انور 
آری به کجا قطره که او وصف کند یم 
آری به کجا ذرّه که از شمس زند دَم 
پروانه کجا آری و این صفحه عالم 
بس قطره و هم ذرّه تو ای شه اعظم 
شد پاس درت فخرملائک همه یکسر 
هم رشک جنان روضه تو ای مه انور 
لیک ار نکنم مدح تو ای شاه چه گویم 
از مهر تو گر دم نزم مهر که جویم 
رو سوی تو ناورده نمایم به که رویم 
شاهم به دوعالم چو نظرکرده تو سویم 
شدپاس درت فخرملائک همه یکسر 
هم رشک جنان روضه تو ای مه انور 
در قطره جود و کرمت بحر چه باشد 
در تابش وجهِ قمرت بدر چه باشد 
در جلوه نور نظرت فجر چه باشد 
در شمّه بخشش ز کفَت اَبر چه باشد 
شد پاس درت فخر ملائک همه یکسر 
هم رشک جنان روضه تو ای مه انور 
ای وجه خدا سوی تو یابیم هدی را 
از اسم تو یابیم اجابت ز دعا را 
گر سوی مُنایت دهی ای شاه صلا را 
در کعبه امن تو کنم سعی صفا را 
شد پاس درت فخرملائک همه یکسر 
هم رشک جنان روضه تو ای مه انور 
هستی تو سلیمان و منم مور تو ای شاه 
پیوسته بُدم منظر و منظور به درگاه 
دادی تو به #ایمانی دل خسته به خود راه 
زین راه بهر باب حقم باز بِشد راه 
شد پاس درت فخرملائک همه یکسر 
هم رشک جنان روضه تو ای مه انور 

  • یکشنبه
  • 30
  • تیر
  • 1398
  • ساعت
  • 12:3
  • نوشته شده توسط
  • ابوالفضل عابدی پور

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران