• یکشنبه 17 فروردین 99

 حسن ثابت جو

شعر شهادت حضرت امام محمّد باقر(ع) -(چشمِ دل بینا شد و شد بسته چشمِ ظاهرم)

152

شعر شهادت حضرت امام محمّد باقر(ع)
چشمِ دل بینا شد و شد بسته چشمِ ظاهرم
دل مدینه رفت و من امشب مدینه زائرم
در طواف صحن بی شمع و چراغت ای بقیع
تا سحر می گردم و بر قبر خاکی طائرم
بس که دیدم قبر خاکی، قبر پنهان در غبار
یاد قبر مخفیِ مظلومه آمد خاطرم
بر کدامین قبر گریم چار مظلوم و غریب
بر حسن، سجاد، صادق یا امام باقرم
هر چه می خوانم مصیبت در غریبی ات بقیع
تازه می فهمم که از شرحِ بیانش قاصرم
ای خدا آباد کن صحن و سرای اهل بیت
ای که هستی پاسخِ فریادِ هل من ناصرم
منتظرم هستیم تا آن منتقم کی می رسد
تا بخواند بلکه نامم را بگویم حاضرم

  • جمعه
  • 18
  • مرداد
  • 1398
  • ساعت
  • 2:22
  • نوشته شده توسط
  • حسن فطرس

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران