• چهارشنبه 4 خرداد 01

 حسن ثابت جو

عشق علی(ع) است و بس -(پادشه و تاج سر عشق علي است و بس)

9120
13


پادشه و تاج سر عشق علي است و بس

اسوه ي ايمان، گوهر عشق علي است و بس

چونكه ولادت شده در كعبه ي عشق و صفا

فاش بگويم پسر عشق علي است و بس

اي كه هواي غم عشاق نمودي بدان

مرحم هر دردِ سر عشق علي است و بس

دور و بر فاطمه چون شمع علي سوخته

دان كه چرا بال و پر عشق علي است و بس

گشته به هر جنگ، چو سدّي بَرِ پيغمبرش

چونكه تهنتن سپر عشق علي است و بس

عشق حسين و حسن و زينب نالان او

اين سه همه خود شرر عشق علي است و بس

گر چه ابالفضل قدش سر و رخش چون مه است

اوست ز نسلِ قمرِ عشق علي است و بسشاعر: حسن فطرس

  • یکشنبه
  • 8
  • آذر
  • 1388
  • ساعت
  • 20:21
  • نوشته شده توسط
  • سید محسن احمدزاده صفار

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران