• سه شنبه 8 مهر 99

 مرتضی محمودپور

لیله‌المبیت برگ زرینی در حیات طیبه‌‌ی امیرالمومنین(ع)

146
1

?️پیشمرگ نبی مرسل
?️لیله‌المبیت برگ زرینی
?️از افتخارات امیرالمومنین(ع)

من علی عالیم ابن عم پیغمبرم
راز دار و سر به مهرم در دو عالم حیدرم
صاحب علم لدونی عرش را زیب و فرم
من ولی الله اعظم از خدای اکبرم
خانه زاده کعبه‌ی حی‌قدیرم سرمدم
ساقی بزم ولایم پیشمرگ احمدم

میکنم دفع خطر از جان ختم‌المرسلین
در دو عالم گر که هستم من امیرالمومنین
جای پیغمبر بیآرامم برای حفظ دین
راست قامت ایستادم بهر قتل مشرکین
یا محمد من بلاگردان جانت میشوم
کشتی توحیدی و من بادبانت میشوم

آمدم دنیا برای پیشمرگی درت
ای همه هستی من هستی به قربان سرت
من بمیرم تا نبینم دیده‌ی از خون ترت
جای تو خفتن برای حفظ جان اطهرت
کمترین کار است بر میآید از دست علی
ای فدای لحظه لحظه عمر تو هست علی

تو بمان عالم به تو محتاجتر از مادر است
بی‌تواین‌هستی‌به‌چشمانم‌همه‌خاکستر است
شاهباز قله عشقی و عشقت بر سر است
شهر علمی و علومت را علی تنها در است
تو بمان تا پرچم توحید ماند استوار
تو بمان‌این چرخ‌گردون از وجودت برقرار


  • پنج شنبه
  • 9
  • آبان
  • 1398
  • ساعت
  • 1:19
  • نوشته شده توسط
  • م-مطلق

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران