اشعار مرتضی محمودپور

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 جمعه‌های انتظار....با گریز روضه حضرت سقا کربلا اشعار مهدوی اشعار ویژه امام زمان
شعر امام زمان (عج)
مرتضی محمودپور
38
2 شور سینه زنی ایام فاطمیه (سبک به سمت گودال از خیمه دویدم من) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
مرتضی محمودپور
37
+2
3 نوحه سینه زنی فاطمیه اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
مرتضی محمودپور
66
4 افضل الاذکار (ذکر صلوات بر محمد و آل محمد) سایر موضوعات
اشعار رباعی و دوبیتی انواع اشار و ابیات رباعی و دوبیتی
مرتضی محمودپور
84
+1
5 شب زیارتی حضرت اباعبدالله در کربلای معلی سایر موضوعات
سایر اشعار
مرتضی محمودپور
149
+1
6 وفات حضرت معصومه(س) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
مرتضی محمودپور
101
+1
7 نوحه سینه زنی فاطمه معصومه(س) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
مرتضی محمودپور
110
+1
8 رباعی تولد امام عسکری(ع) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن عسکری (ع)
مرتضی محمودپور
114
9 مربع ترکیب در مدح امام عسکری(ع) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن عسکری (ع)
مرتضی محمودپور
86
+1
10 سرود جشن میلاد حضرت امام عسکری(ع) با ملودی و سبک جدید اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن عسکری (ع)
مرتضی محمودپور
160
+1
11 سرود توسل به حضرت عبدالعظیم(ع) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
میلاد حضرت عبدالعظیم حسنی
مرتضی محمودپور
92
+1
12 تقدیم به دریا دلان نیروی دریایی به پاس رویارویی به استکبار جهانی سایر موضوعات
سایر اشعار
مرتضی محمودپور
70
+1
13 شور جشن میلاد پیامبر اعظم(ص) و امام صادق(ع) با ملودی و سبک جدید اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
مرتضی محمودپور
124
+2
14 مربع ترکیب میلاد پیامبر مهربانی و امام صادق اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
مرتضی محمودپور
152
+1
15 رباعی تولد امام صادق(ع) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
مرتضی محمودپور
96
+2
16 رباعی صلوات میلکد مسعود پیامبر گرامی اسلام(ص) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
مرتضی محمودپور
179
+1
17 رباعی صلواتی میلاد حضرت محمدمصطفی(ص) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
مرتضی محمودپور
170
+1
18 سرود جشن میلاد پیامبر گرامی اسلام(ص)و امام صادق(ع)سبک افتخاری اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
مرتضی محمودپور
282
+1
19 سرود جشن امام صادق و پیامبر(ص)سبک مسجدی اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
مرتضی محمودپور
192
+1
20 یک منبر روضه امام عسکری(ع) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن عسکری
مرتضی محمودپور
111
+1
21 نوحه سینه زنی شهادت پدر امام زمان اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن عسکری
مرتضی محمودپور
153
22 نوحه سینه زنی شهادت پدر امام زمان اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن عسکری
مرتضی محمودپور
109
+1
23 نوحه سینه زنی شهادت پدر امام زمان اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن عسکری
مرتضی محمودپور
117
+1
24 نوحه سینه زنی شهادت پدر امام زمان اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن عسکری
مرتضی محمودپور
87
25 نوحه سینه زنی شهادت امام عسکری(ع)با سبک و ملودی جدید اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن عسکری
مرتضی محمودپور
152
+2
26 نوحه سینه زنی شهادت امام عسکری(ع) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن عسکری
مرتضی محمودپور
124
27 نوحه زمینه شهادت امام عسکری( ع ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن عسکری
مرتضی محمودپور
141
+2
28 زمزمه توسل به امام رضا(ع)سبک آزاد اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
اشعار شهادت حضرت امام رضا
مرتضی محمودپور
91
29 نوحه سینه زنی شهادت امام رضا(ع) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
اشعار شهادت حضرت امام رضا
مرتضی محمودپور
219
30 نوحه ی سینه زنی امام رضا(ع) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
اشعار شهادت حضرت امام رضا
مرتضی محمودپور
257
+1
31 زمزمه و زمینه ی سینه زنی امام مجتبی(ع) با گریز روضه حضرت زهرا(س) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
مرتضی محمودپور
188
32 شور و نوحه سینه زنی شهادت امام مجتبی(ع) با گریز روضه حضرت مادر اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
مرتضی محمودپور
132
+1
33 یغزل ولایی توسل به امام حسن(۲) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
مرتضی محمودپور
80
34 نوحه سینه زنی رحلت پیامبر(ص) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات شهادت گونه حضرت رسول الله
مرتضی محمودپور
548
+2
35 نوحه ی سینه زنی شهادت امام مجتبی(ع) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات شهادت گونه حضرت رسول الله
مرتضی محمودپور
131
+1
36 نوحه سینه زنی ورود کاروان به مدینه اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
بازگشت کاروان به مدینه
مرتضی محمودپور
148
37 نوحه سینه زنی زمینه ورود کاروان به مدینه اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
بازگشت کاروان به مدینه
مرتضی محمودپور
144
+1
38 نوحه و زمزمه راهیان راه عشق اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
مرتضی محمودپور
118
+1
39 نوحه زمزمه‌ی سینه زنی راهیان کربلا اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
مرتضی محمودپور
100
--1
40 شور سینه زنی اربعین ذکر زائران کربلا در مسیر پیاده روی اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
مرتضی محمودپور
111
+2
41 نوحه سینه زنی اربعین سبک سنتی اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
مرتضی محمودپور
179
+3
42 نوحه زمزمه اربعین حسینی اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
مرتضی محمودپور
223
+1
43 یک منبر روضه اربعین اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
مرتضی محمودپور
129
44 نوحه زمزمه سینه زنی اربعین حسینی اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
مرتضی محمودپور
146
45 با امام زمان در اربعین اشعار مهدوی اشعار ویژه امام زمان
مناجات با امام زمان در محرم
مرتضی محمودپور
75
46 نوحه سینه زنی اربعین حسینی (سبک قدم قدم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
مرتضی محمودپور
204
47 نوحه زمزمه اربعین حسینی اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
مرتضی محمودپور
201
+1
48 تقدیم به همه نوکرای ارباب وفا سیدالشهدا اشعار مناسبت های ویژه
اشعار مناسبت های ویژه
مرتضی محمودپور
37
49 رباعی جمعه های انتظار اشعار مهدوی اشعار ویژه امام زمان
شعر امام زمان (عج)
مرتضی محمودپور
98
50 شب زیارتی ارباب بی کفن در شب جمعه سایر موضوعات
اشعار رباعی و دوبیتی انواع اشار و ابیات رباعی و دوبیتی
مرتضی محمودپور
110
+1
راهنمای علائم موجود در فهرست:
عدد کنار این علامت نشانگر تعداد کاربرانی ست که این مطلب را پسندیده و به دفترچه شعر خود افزوده اند
عدد کنار این علائم نشانگر میزان محبوبیت شعر یا سبک از نظر کاربران می باشد
اشعار ویژه در سایت برای کاربران قابل دسترس نیست و فقط از طریق خرید اپلیکیشن مورد نظر این اشعار در داخل اپلیکیشن اندرویدی قابل رویت خواهند بود
این علامت نشانگر تعداد کلیک یا بازدید این مطلب توسط کاربران در سایت یا اپلیکیشن می باشد