• پنج شنبه 8 خرداد 99

 مرتضی محمودپور

میلاد امام عسکری(ع)

166
1

میلاد حضرت
امام عسکری(ع)

مست صهبای حیدری هستم
همه دیدند مادری هستم
رفته‌ام سامرا به بیت ولا
چشم در راه عسکری هستم

پدر و مادرم غلام شما
قرعه‌ی فال من بنام شما
خسته‌ام همچو مرغ سرگشته
پر زدم تا به سوی بام شما

هادی دین پدر شده امشب
صاحب گل پسر شده امشب
شجر فاطمه ثمر داده ست
صاحب بار و بر شده امشب

مستم و های و هوی من هوهوست
دل من در کمند آن گیسوست
حرف بدمستیم اگر گل کرد
چشم یکسو و دست‌من به سبوست

به همه خلق بین که شه آمد
پدر منتقم ز ره آمد
بسته شد چشمهای بدخواهان
به سماوات تا که مه آمد

اختر یازده به برج حیا
زمزم و حجر و مروه،کوه‌صفا
روح حج و حقیقت ایمان
همه قربان تو به کوی منی

پسرت مصلح جهان شده است
عطر نرگس به بوستان شده‌است
وارث تیغ و ذوالفقار علیست
صاحب عصر و هر زمان شده است

  • دوشنبه
  • 11
  • آذر
  • 1398
  • ساعت
  • 12:24
  • نوشته شده توسط
  • م-مطلق

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران