• چهارشنبه 9 مهر 99


مادر گل وجودت پرپر شدن ندارد

530
2

#حضرت_زهرا_شهادت
#فاطميه

مادر گل وجودت پرپر شدن ندارد
بی تو طراوتی این باغ و چمن ندارد

با شوهر غریبت حرفی بزن به خانه
جز تو علی در این شهر یک هم سخن ندارد

ببین چگونه بابا زانو بغل گرفته
حتی دگر توان برخواستن ندارد

بردل مزن شراره یک خنده کن دوباره
بی خنده ات صفا این( بیت الحزن) ندارد

با تو دگر نگویم شانه بزن به مویم
دسته شکسته تاب شانه زدن ندارد

چرا زکودکانت نهان کنی رخت را
کسی خبر از این راز غیر از حسن ندارد

اشک ‌‌از دو دیده می سفت با آه و ناله میگفت
پیش پسر که مادر سیلی زدن ندارد

دادی به گریه دیشب سه تا کفن به زینب
مادر بگو حسینم چرا کفن ندارد

این پیرهن که دادی جای کفن برایش
سخت است اگر ببینم ان را به تن ندارد

عریان کنند اورا تا خواهرش بسوزد
ورنه لباس کهنه غارت شدن ندارد

طاقت نداشتی بر مویش غبار بینی
ای وای اگر ببینی سر در بدن ندارد

#عبدالحسین_میرزایی
.

  • یکشنبه
  • 22
  • دی
  • 1398
  • ساعت
  • 4:19
  • نوشته شده توسط
  • عبدالحسین

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران