• پنج شنبه 1 اسفند 98

 مرتضی محمودپور

رباعی صلوات میلاد حضرت کوثرقرآن(س)

284
7

رباعی صلوات میلاد حضرت کوثرقرآن(س)

رباعی صلوات میلاد   
حضرت زهرا(س)

امشب به خلایق برکات آمده است
یعنی که نزول حسنات آمده است
انوار خدا تجلیش فاطمه شد
یعنی که بهار صلوات آمده است


  • دوشنبه
  • 21
  • بهمن
  • 1398
  • ساعت
  • 14:14
  • نوشته شده توسط
  • م-مطلق

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران