• پنج شنبه 14 فروردین 99

 محمود ژولیده

متن شعر روضه حضرت موسی بن جعفر ع -(آنسان که خیرها همه آثار کوثرند)

85

آنسان که خیرها همه آثار کوثرند
درد و بلا ، مصائب آل پیمبرند

گلواژه های گریه که یک جا شوند جمع
جوشن نوشته: روضه ی موسی بن جعفرند

زنجیر، زجر، زهر، سیه چال، ناسزا
گویا همه روایتِ گودالِ دیگرند

شیبُ الخضیب را به تهِ چاه دیده ای؟
خدُّالتَّریب ها چه بجا سجده میبرند

مقتل نوشته: ساق برایش نمانده بود
رَزّازها هَماره یهودِ ستمگرند

ریشه دوانده همچو درختی به قعرِ خاک
این عضوهاست، وارثِ زهرای اطهرند

آهن کجا و گردنِ مجروح و پای زخم
این دستهای خسته همان دستِ حیدرند

با اینکه زیر سُمِّ ستوران نرفته اند
این دنده ها شکسته تر از نعش اکبرند

سیلی به استخوانِ شکسته نمیزنند
اما چه باک؟ وارث غمهای مادرند

سبط حسین بود که پیشانی اَش شکست
این سربلندها پسرِ شاه بی سرند

با اینکه او نمود بلا را خود اختیار
خلّصنی یارب از چه به لعلش مُکررند؟

آن بد دهن نمود اهانت به مادرش!
این خاندان ز اهل جهان مادری ترند

عجّل وفاتی اَش به عطش مستجاب شد
بر روزه دار، زهر به افطار میبرند؟

گر تخته پاره ای شده تابوت این امام
آری همه تلافی آن فتح خیبرند

زنجیرها به پیکر او حلقه حلقه ماند
تا روز حشر نیز نشانش به پیکرند


  • دوشنبه
  • 26
  • اسفند
  • 1398
  • ساعت
  • 21:21
  • نوشته شده توسط
  • ابوالفضل عابدی پور

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران