• پنج شنبه 8 خرداد 99

 مرتضی محمودپور

دو دمه‌های شهادت حضرت علی(ع)

208
1

دو دمه‌های شهادت حضرت علی(ع)

◾دو دمه‌های
◾شهادت امیرالمومنین(ع)

◾بنداول
از سما آید ندا حیدر شده نقش زمین
یااله‌العالمین(۲)

◾بنددوم
روضه‌خوان مرتضی‌درعرش‌جبریل‌امین
یااله‌العالمین(۲)

◾بندسوم
کوفه امشب غرق ماتم درعزای شاه دین
یااله‌العالمین(۲)

◾بندچهارم
شدسیه‌پوش‌علی‌هم‌کعبه هم‌عرش‌برین
یااله‌العالمین(۲)

  • چهارشنبه
  • 24
  • اردیبهشت
  • 1399
  • ساعت
  • 12:53
  • نوشته شده توسط
  • م-مطلق

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران