• پنج شنبه 8 خرداد 99

 مرتضی محمودپور

نوحه‌ی شهادت امیرالمومنین(ع)سبک (به سمت گودال از خیمه دویدم من)

394
-1

نوحه‌ی شهادت امیرالمومنین(ع)سبک (به سمت گودال از خیمه دویدم من)

◾زمزمه‌ی و نوحه‌ی
◾شب نوزدهم

◾بنداول
به سوی مسجد از
خانه دویدم من
سرت ز کین بشکست
دیر رسیدم من
نماز و محرابت
غرقه بخون دیدم
ز غربتت بابا
ناله کشیدم من
واعلیا واعلیا واعلیا واعلیا(۳)

◾بنددوم
بخون سر بابا
دیده‌ام افطارت
به سوز دل گفتم
خدانگهدارت
تازه شده داغ
مادر مظلومه
کجاست تا گردد
باز جلودارت
واعلیا واعلیا واعلیا واعلیا(۳)

◾بندسوم
سرت‌شکسته‌شد و
دلم‌شده‌چاک‌چاک
ببین‌حسینم ز غم
فتاده بر روی خاک
حسن صدایت زند
ز سوز سینه پدر
چونکه رسیده برت
مادرم ای روح پاک
واعلیا واعلیا واعلیا واعلیا(۳)

  • جمعه
  • 26
  • اردیبهشت
  • 1399
  • ساعت
  • 4:8
  • نوشته شده توسط
  • م-مطلق

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران