• پنج شنبه 8 خرداد 99

 مرتضی محمودپور

پایان رمضان‌الکریم عید فطر مبارکباد -(بسته شد میخانه و ساغر شکست)

70

پایان رمضان‌الکریم عید فطر مبارکباد -(بسته شد میخانه و ساغر شکست)

پایان صیام

بسته شد میخانه و ساغر شکست
راه رفتن سوی لیلی گو که بست؟
لیله‌القدرم،صیامم  روی توست
خاک کویت تا که بر روی نشست


  • شنبه
  • 3
  • خرداد
  • 1399
  • ساعت
  • 1:9
  • نوشته شده توسط
  • م-مطلق

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران