• پنج شنبه 8 خرداد 99


شعر وداع با ماه مبارک رمضان -(بخشید و چه خوب غرقِ تغییر شدم)

23

بخشید و چه خوب غرقِ تغییر شدم
مانند حصیرِ کهنه تعمیر شدم

دل کندنم از ماه خدا دشوار است
بسکه سرِ این سفره نمک گیر شدم!

  • شنبه
  • 3
  • خرداد
  • 1399
  • ساعت
  • 5:48
  • نوشته شده توسط
  • سید محسن احمدزاده صفار

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران