• پنج شنبه 8 خرداد 99

 سید پوریا هاشمی

شعر برای بسته بودن درهای حرم امام رضا (ع) -(چه حرم بسته شود چه باز، آقایم که هست!)

21

شعر برای بسته بودن درهای حرم امام رضا (ع) -(چه حرم بسته شود چه باز، آقایم که هست!)

چه حرم بسته شود چه باز، آقایم که هست!
مثل سابق حاجتم را به خراسان میبرم

اینچنین دنیا نمی ماند حرم وا میشود...
آب سقاخانه اش را بهر درمان میبرم

  • شنبه
  • 3
  • خرداد
  • 1399
  • ساعت
  • 5:58
  • نوشته شده توسط
  • سید محسن احمدزاده صفار

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران