• سه شنبه 21 مرداد 99

 رضا ترابی گیلده

یا فاطمه ی زهرا (س) -(جان فدای صاحب کوثر کنیم)

21

جان فدای صاحب کوثر کنیم
نوکری بر دُخت پیغمبر کنیم

کی شود قبرش بگردد آشکار
گریه بر زیر سر مادر کنیم

  • چهارشنبه
  • 1
  • مرداد
  • 1399
  • ساعت
  • 20:41
  • نوشته شده توسط
  • رضا ترابی گیلده

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران