• دوشنبه 7 مهر 99

 مرتضی محمودپور

بازار کوفه....(آسمان تیره شد و من ماه را گم کرده‌ام)

85
-1

بازار کوفه....(آسمان تیره شد و من ماه را گم کرده‌ام)

◾غزل روضه

آسمان تیره شد و من ماه را گم کرده‌ام
در مسیر سینه‌ از غم آه را گم کرده‌ام

کودکی از ناقه افتاد و نفهمیدم چه شد
دختری میگفت بابا راه را گم کرده‌ام

نیزه اِستاد و همه گفتند سِّری در قفا است
در هیاهوی زمان من شاه را گم کرده‌ام

سرشماری کرده‌اند و کودکی افتاده بود
هول کردم شاهد دلخواه را گم کرده‌ام

گفته بودند یوسفم را گرگهایی خورده‌اند
در بیابان زین خبر من چاه را گم کرده‌ام


  • دوشنبه
  • 17
  • شهریور
  • 1399
  • ساعت
  • 22:30
  • نوشته شده توسط
  • م-مطلق

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران