• دوشنبه 7 مهر 99


یار رسول الله

22

داریم به ان کار کثیف میخندیم
تا اخرین قطره خون میجنگیم
باز است ولی راه فرار می بندیم
کاش ان ریشه کرم زده را میکندیم
ای کاش که ان نشریه ویران بشود
یا که تسلیم شود یاکه مسلمان بشود
که اگر غیرت مالبریز و جوشان بشود
صد هزاران قاسم,وارد میدان بشود
ح ف

  • چهارشنبه
  • 26
  • شهریور
  • 1399
  • ساعت
  • 13:14
  • نوشته شده توسط
  • حامد فعلی

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران