• شنبه 3 آبان 99


اربعین مناجات امام حسین -(بعد یک سال دویدن نرسیدن سخت است )

61
1

بعد یک سال دویدن نرسیدن سخت است 
گر پر و بال شود بسته پریدن سخت است

بعد یک سال صبوری ز فراق حرمت
اربعین آید  و صحن تو ندیدن سخت است

ما به شیرینی رنج سفر عادت داریم 
پای بی تاول و دل از تو بریدن سخت است 

ما که یک سال ز نانِ سر سفره زده ایم 
جز به راه غم تو توشه خریدن سخت است 

حرف ویزا و گذرنامه و "مهران" نزدن
‌نغمه های هَلَبیکُم نشنیدن سخت است 

گر حرم روزی ما نیست ولی روضه که هست 
روضه ی طفل تو هر چند شدیدا سخت است 

گفت بابا حرمت سوخت دویدم اما
پا برهنه به روی خار دویدن سخت است 

سر من رفت ز بس بر سر من داد زدند 
بر سر دختر تو نعره کشیدن سخت است

دوست دارم بزنم بوسه سرت خوب شود 
بر رگ حنجر تو بوسه ولیکن سخت 

  • جمعه
  • 18
  • مهر
  • 1399
  • ساعت
  • 14:47
  • نوشته شده توسط
  • Fatemeh Mahdinia

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران