• شنبه 3 آبان 99

 اسماعیل تقوایی

شهادت امام حسن مجتبی -( ای خون به جگر گشته و ای پاره جگر)

79
1


ای خون به جگر گشته و ای پاره جگر
ای زهر جفا خورده ز دست همسر

ای رفته به جنگ قاسطین دوران
ای خسته زدست مارقین چون حیدر

افسوس که در مصاف تنها ماندی
دیدی تو خیانت از میان لشگر

زخمت بزدند نا نجیبان خودی
بودی به میان آشنایان مضطر

ای میوه قلب فاطمه(س) ، ای مظلوم
ای داغ تو آتشی به جان خواهر

ای آنکه به کوچه دیده ای نامردی
سیلی زده بر صورت پاک مادر

آن خاطره ی کوچه ترا قاتل شد
نه زهر هلاهلی که خوردی آخر

تابوت تو را عدو پر از تیرنمود
گلگون کفنت شد ای شه بی یاور

مقدور نشد کنار جدت باشی
با فتنه ی دشمنان مولا حیدر

قربان مزار ساده وبی حرمت
که بهر بقیع باشدی چون زیور

سازیم حرم برای تو آقاجان
هنگام ظهور وارث پیغمبر

  • سه شنبه
  • 22
  • مهر
  • 1399
  • ساعت
  • 18:2
  • نوشته شده توسط
  • Fatemeh Mahdinia

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران