• شنبه 3 آبان 99

 علی صمدی

شهادت امام رضا -(سلام حضرت شاه ایران زمین )

107
2

بند اول: 
سلام حضرت شاه ایران زمین 
سلام ای به انگشتر عشق نگین 
به یاد نواهای یابن شبیب 
سلامم رو میدم با آهی حزین 

سلام به تو یارم (کس و کارم)۲
برس به دادم که (گرفتارم )۲
خودت بگو جز تو (کیو دارم)۲

غریب الغربا (آقام امام رضا)۲
معین الضعفا (آقا امام رضا)۲ 

آقام امام رضا آقا امام رضا 

بند دوم: 
کبوتر شدم باز دلم پر زده 
پناهنده ام مقصدم مشهده
مطابق معمول به درگاه تو 
گدا با یه دنیا امید آمده 

گدای تو عالم (تو سلطانی)۲
خورشید تابان (خراسانی)۲ 
جانی و جانانی (رضا جانی)۲

مدد شمس الشموس (آقا امام رضا)۲
مدد سلطان طوس ( آقا امام رضا)۲

آقا امام رضا آقا امام رضا 

بند سوم: 
دارم خاطره از زیارت زیاد 
از باب الرضا و از باب الجواد 
می دیدم چقدر زائر و ملتمس 
که بستن دخیل به پنجره فولاد 

مریض و حاجتمند (فراوونه)۲
شفا در خونش ( چه آسونه)۲
دست کسی خالی (نمی مونه)۲

امام مهربون (آقا امام رضا)۲
صاحب قلبمون (آقا امام رضا )۲

آقام امام رضا آقام امام رضا

بند چهارم :
همه جان عالم به قربان او
زده زهر شرر بر دل و جان او
غم و روضه های مدینه کنون 
مجسم شده پیش چشمان او 

میگفت با اشک و آه (غریب حیدر) ۲
با ناله ای جانکاه (غریب مادر)۲ 
غریبم من ولی (حسن بیشتر )۲

کریم بی حرم (آقا امام حسن)۲ 
فدای تو بشم (آقا امام حسن )۲

آقام امام حسن آقام امام حسن 

  • جمعه
  • 25
  • مهر
  • 1399
  • ساعت
  • 19:48
  • نوشته شده توسط
  • Fatemeh Mahdinia

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران