• شنبه 3 آبان 99


شهادت امام رضا -(دل ها اگرکه زائر قبر رضا نبود )

24


دل ها اگرکه زائر قبر رضا نبود 
شاعر مسافر  ِ حرم کربلا نبود

(اِنْ کُنتَ بٰاکیا ، فَبُکاء عَلیَ الحُسین)
این حرف اگر نبود که اهل بکا نبود

پیچیده بود دورخود از زهر و...خواهرش..
شکر خدا ، که شاهد این ماجرا نبود

آهسته داد جان به روی دامن گلش
داغ جوان ندیده و صاحب عزا نبود

عمامه اش کسی به تمسخر نمیکشید
پیراهنی که داشت به تن ، نخ نما نبود

فرق مبارکش ، هدف سنگ ها نشد
یعنی به خون، محاسن پاکش حنا نبود

هر چند بین حجره غریبانه جان سپرد
با چـکمه روی سینه ی او رد پا نبود

با آن که تشنگی جگرش را کباب کرد
قدش کنار علقمه ، اما دو تا نبود

غارت نکرد خیمه و انگشترش کسی
در زیرتیغ شمر ، ,ذبیح از قفا نبود

هر چند آن "رضاست",ولی تکه تکه است
هر چند این "حسین", ولی سرجدا نبود

زن های مشهدی ، همه تشییع آمدند
جسمش سه روز در دل صحرا رهانبود

ذی قیمتی ترین کفن ها برای اوست
شکر خدا ولی ، کفنش بوریا نبود

سهم لب حسین که شد چوب و خیزران
سهم (حدیث سلسله) چوب و عصا نبود...

چشمش اگرقصیده ی دعبل نمی گرفت
بغض ِ مقطعش ، که هجا در هجا نبود

از همت رضاست که ایران حسینیه است
اینطور اگر نبود ، که این روضه ها نبود

  • شنبه
  • 26
  • مهر
  • 1399
  • ساعت
  • 16:43
  • نوشته شده توسط
  • Fatemeh Mahdinia

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران