• سه شنبه 11 آذر 99


انتظار فرج -(کی شود درد ما دوا گردد)

60
1

کی شود درد ما دوا گردد
حاجت ما همه روا گردد

حضرت صاحب الزمان آید
عقده قلب شیعه واگردد

بگشاید لبش چو بهر سخن
پر زعطرش همه فضا گردد

دل پر درد ما شود خشنود
بر رخش چشم ما چو وا گردد

دیده بر دوستان چو بگشاید
جسم و جان پر ز محتوا گردد

ذوالفقارش چو برکشد ز نیام
دوست از دشمنش جدا گردد

«ای امام زمان تو یار منی
دلبر و سرور و نگار منی»

دلبر مه لقای ما مهدی است
سرور با صفای ما مهدی است

آن ندایی که حل مشکلهاست
در زمانه ندای یا مهدی است

دشمنش خوار و زار هر دو سراست
رستگار است هر که با مهدی است

آخرین آیت و ولیّ خدا
ز آیه پاک انّما مهدی است

واسط فیض حق بسوی عباد
رابط ارض با سما مهدی است

شافع ما بروز وانفسا
حجّت حق امام ما مهدی است

«ای امام زمان تو یار منی
دلبر و سرور و نگار منی»

کلب دربار با صفای تو ام
بر سر سفره عطای تو ام

زان شبی کاندر این دل افکندی
مهر خود جمله در ثنای تو ام

مدح غیر از تو من نمی گویم
ذاکرم ذاکری برای تو ام

دوست دارم به راه مهر تو ماه
کشته گردم که جان فدای تو ام

ای کریم حریم آل رسول
مهدیا هر چه ام گدای تو ام

وه چه خوش باشد ای امام زمان
بینم آندم که سر به پای تو ام

«ای امام زمان تو یار منی
دلبر و سرور و نگار منی»

  • پنج شنبه
  • 29
  • آبان
  • 1399
  • ساعت
  • 21:11
  • نوشته شده توسط
  • یوسف اکبری

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران