• سه شنبه 11 آذر 99


مدح حضرت عبدالعظیم حسنی -( برخی که از شراب شهادت چشیده‌اند)

8


برخی که از شراب شهادت چشیده‌اند
در این حریم دل ز منیت بریده‌اند

تنها نه ما، به فضل خدا، خاندان‌تان
 ایل و تبارمان همگی را خریده‌اند 

 مردم شنیده‌اند کریمی چنان حسن 
ما دیده‌ایم آنچه که مردم شنیده‌اند 

مهمان لطف دائم این خانواده‌اند
 آنها که در حیاط شما آرمیده‌اند

با یک سلام، درد دلم می شود تمام
 گویا که از بهشت به ما جان دمیده‌اند 

 آنها که پایشان نرسیده‌ست کربلا
 شش گوشه را میان همین صحن دیده‌اند

بیهوده نیست نام شما #سیدالکریم
 در این حرم چقدر به حاجت رسیده‌اند....


  • شنبه
  • 1
  • آذر
  • 1399
  • ساعت
  • 22:22
  • نوشته شده توسط
  • Fatemeh Mahdinia

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران