• چهارشنبه 5 اردیبهشت 97

امام علی (ع) شهادتی

4220
7

امام علی (ع) شهادتی

نه بزم دور اثر ماتـم و عـزا گؤرۆنـۆر

جهاندا غلغله شور آه و وا گؤرۆنـۆر

عالمی ای گؤزده‌ن آتان           قانه نماز اۆسته باتان

علی جان علی جان


نه بزم دور اثر ماتـم و عـزا گؤرۆنـۆر

جهاندا غلغله شور آه و وا گؤرۆنـۆر

 

گینه قۇلاق دۇتۇلۇر یا علی صداسیندن

فـضـای عـالـم آرا نـالـه و بـکـا گـؤرۆنـۆر

 

باخاندا نیر مژگان چشم احبابـه

نظامیله‌ن دۆزۆلۆب درّ پربها گؤرۆنۆر

 

 

دۇتۇبدۇ ولوله آفاقێ، گؤگلر آغلار قان

تمام مسجد و مئحرابیده قرا گؤرۆنۆر

 

کیمین عزاسیدی یاران؟ غریبه ماتم دور

بۇ غم ده نوحه سرا عرش کبریا گؤرۆنۆر

 

آچۇبدێ باشێنێ چاک ائیلئیوب گیریبانین

شفیع روز جزا ختم انبیا گؤرۆنۆر

 

بقیعد‌ن گلی بیر سس دئییر عم اوْغلۇم وای

بلی اوْ ناله چکه‌ن خیرة‌النساء گؤرۆنۆر

 

گئیوبدی جامه‌ی نیلی تؤکر گؤزینده‌ن یاش

جیگیرلری تؤکۆله‌ن طشته مجتبی گؤرۆنۆر

 

عمامه الده بسان هلال عید صیام

یۆزینده گرد الم شاه کربلا گؤرۆنۆر

 

فغان وا ابتا دمبدم چکه‌ر عبّاس

الی بئلینده رسا قامتی دو تا گؤرۆنۆر

 

دیار شامیده زینب دۇتۇب خرابه ده یاس

اوْلۇبدێ زولفی پریشان اوْ بینوا گؤرۆنۆر

 

قیلیجلانێب باشێ مئحرابیده باتۇب قانه

یقین کی تعزیه شاه لافتی گؤرۆنۆر

 

ریاض غمده ائده‌ر ناله «قمری» شیدا

اوْنۇن ترانه‌سی سرمایه‌ی بُکا گؤرۆنۆر

 

×××××××××××

 

نه بزمدور گینه خلق زمانه قان آغلار

گلوبدی ناله و فریاده انس و جان آغلار

 

دوْلۇب جهان گینه فریاد واعلیّادن

فلکده یاس دۇتۇلۇب اهل آسمان آغلار

 

مگر کی تازه‌لنوب ماتم شه مردان

اوْلۇبدێ شیعه‌لرین گؤز یاشێ روان آغلار

 

چکوبله مسجد و مئحراب و منبره قاره

گلور فغان در-وْ-دیوارده‌ن عیان آغلار

 

قۇرۇبدێ بزم عزا حاملان عرش عظیم

مَلک قرایه باتۇب حوری جنان آغلار

 

بۇ گۆن اوْ گۆندۆ  پیمبر دییه‌ر عم اوْغلۇم وای

عمامه الده دۇتۇب قامتی کمان آغلار

 

ائدوبدی زولفینی آشفته حضرت زهرا

چکه‌ر بقیعده فریاد مو کنان آغلار

 

یتیم اوْلۇب حسن مجتبی حسین شهید

جناب زینب کلثوم ناتوان آغلار

 

علم آچۇبدێ فرات اۆسته حضرت عبّاس

اوْ قوْللارێ کسیله‌ن شاه تشنگان آغلار

 

قیلوبدی چاک گیریبان محمد باقر

تؤکۆب سرشگ بصر چشمی خونفشان آغلار

 

امام جعفر صادق گئیوب لباس عزا

اوْلۇبدۇ موسی کاظمله همزبان آغلار

 

ائدوبدی طوسی مصیبت سرا امام رضا

غریب خاک خراسان ائده‌ر فغان آغلار

 

شهید زهر محمد تقی علی نقی

چکه‌رله ناله قیلوب آه و الامان آغلار

 

دۆشۆبدی زلزلیه سرّمن رای مولکی

قرا گئیوب حسن عسگری عیان آغلار

 

همیشه گولشن ماتمده یا علی گویان

اوْلۇبدۇ «قمری» دلخسته نوحه خوان آغلار

  • یکشنبه
  • 23
  • آبان
  • 1389
  • ساعت
  • 10:17
  • نوشته شده توسط
  • سعيد رضايي

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران